środa, 13 maja 2020

#konkursdlaciebie2


By czytać się chciało, zrób zakładkę ciekawą !
Zrób coś pozytywnego, dobrego dla młodszych czytelników naszej szkoły, a przy okazji 
weź udział w konkursie
na
 „Wykonanie ciekawej zakładki do książki”
Uczestnicy: konkurs jest adresowany do uczniów klas 5,6,7,8 SP oraz klas I – II LO. Uczestnicy konkursu mają za zadanie samodzielnie zaprojektować i wykonać swoją autorską zakładkę.
 Cele konkursu:
§  wzbogacenie biblioteki szkolnej o pomoce czytelnicze z przeznaczeniem dla pierwszoklasistów
§  rozbudzanie wrażliwości estetycznej wśród młodzieży
§  rozbudzanie zainteresowań czytelniczych
 Warunki udziału:
§  Uczestnik konkursu może  wykonać w wybranej przez siebie technice, przeznaczonych do pełnienia funkcji zakładki do książek, max ilość – 3 zakładki.
§  Uczestnicy przygotowują autorskie prace plastyczne w postaci zakładek dwustronnych.
§  Do wykonania pracy dozwolone są wszelkie środki artystyczne: pisaki, ołówek, farby, kredki, pastele, tusz czarny i kolorowy, komputer itp.
Wymiary prac szer. od 6 cm -10cm , układ pionowy.
§  Prosimy o nie podpisywanie się bezpośrednio na zakładce. Dane: nazwisko i imię autora oraz klasę należy dopisać na dołączonej kartce. Będzie to równoznaczne ze zgodą na opublikowanie danych uczestnika na stronie szkoły.
§  Wykonane prace nie będą uczestnikom zwracane, zostaną przekazane uczniom klas 1 SP.
§  Organizator konkursu będzie oceniać pomysłowość, oryginalność i estetykę pracy.
§  Udział w konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem, iż dostarczone prace są oryginałami autora a ich treść nie narusza dóbr osobistych oraz dóbr prawnie chronionych.
Termin i dostarczanie prac:
Konkurs rozpoczyna się od momentu ogłoszenia go i będzie aktualny do czasu, kiedy będzie można dostarczyć prace - zakładki bezpośrednio do czynnej już biblioteki szkolnej. Termin podsumowania konkursu zostanie podany uczestnikom w szkole.
§  Zgłoszenia udziału w konkursie należy przesyłać na e-dzienniku bezpośrednio do bibliotekarki – Marii Ochman.
 Nagrody:
Zostaną przyznane nagrody indywidualne dla laureatów konkursu (3 wyróżnienia)
w kategoriach wiekowych: klasy 5-6 SP, 7-8 SP oraz LO

Organizator- biblioteka szkolna
(Maria Ochman, Beata Majcherczyk)