sobota, 19 września 2020

#konkursdlaciebie-prace

Zuzia Hupka 3B
Przypominamy
 że
cykl konkursów
" By czytać się chciało... "
 .......nadal trwa......


Obok przedstawiamy prace, które już do nas napłynęły i czekamy na dalsze- nie mniej ciekawe...
😀👀😀

Prace  można oddawać bezpośrednio do biblioteki lub nadal przesyłać na adres mailowy  p. Marii Ochman do 23 października 2020. Rozstrzygnięcia konkursów nastapi- 28 października 2020. 
ZAPRASZAMY
do
udziału w wybranym konkursie !!!

piątek, 4 września 2020

#zaczynamy

Kwarantanna i wakacje już za nami. Początek roku szkolnego 2020/2021 jak zwykle przywitał nas stertami podręczników, które należało przygotować do wypożyczenia. Tak to wyglądało.

Teraz zaczynamy w nowej rzeczywistości naznaczonej czasem pandemii. W związku z tym opracowaliśmy nowe zasady korzystania z biblioteki, które zamieszczamy poniżej.....

Przepisy przejściowe dotyczące funkcjonowania biblioteki  
w czasie epidemii COVID 19 obowiązujące od 01 września 2020 do odwołania.

1. Zasady przebywania w bibliotece
a) czytelnik przed wejściem do biblioteki powinien umyć lub zdezynfekować dłonie,
b) w bibliotece należy zachować bezpieczną odległość min. 1,5 m od pozostałych użytkowników oraz personelu bibliotecznego,
c) w czytelni może przebywać w jednym czasie max. 15 osób.

2. Zasady wypożyczania książek
a) użytkownikom ogranicza się wolny dostęp do księgozbioru, z użytku wyłączone są komputery, drukarki i inne pomoce naukowe ogólnego dostępu,
b) przy ladzie bibliotecznej mogą przebywać max.4 osoby.

3. Zasady zwrotu książek
a) zwracane książki należy odłożyć do specjalnie do tego przygotowane pudełka znajdującego się na ladzie bibliotecznej,
b) zwracane egzemplarze poddawane są 2-dniowej kwarantannie i w tym czasie pozostają wyłączone z wypożyczania.

4. Zasady postępowania pracowników biblioteki
a) pracownicy biblioteki w miarę możliwości na bieżąco wietrzą bibliotekę i dezynfekują blat lady bibliotecznej
b) pracownicy biblioteki wydzielają odizolowane miejsce kwarantanny dla książek i przechowują je w tym miejscu 2 dni od dokonania zwrotu.