środa, 13 maja 2020

#konkursdlaciebie1


KONKURS DLA CIEBIE !!!!
„By czytać się chciało, zrób okładkę wspaniałą”
"Moja ulubiona książka - projekt okładki”
Chcesz wziąć udział w konkursie?
 zaprojektuj i wykonaj  autorską, własnego pomysłu  okładkę do swojej ulubionej książki.  

Uczestnicy: do udziału zapraszamy uczniów klas 3 SP i  4 SP 
Celem konkursu jest:
 • Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.
 • Propagowanie czytelnictwa.
 • Rozwijanie umiejętności plastycznych .
Forma i technika wykonania prac:
 • Praca powinna być wykonana na papierze o formacie A4.
 • Technika wykonania prac jest dowolna (oprócz grafiki komputerowej). 
 • Do wykonania pracy dozwolone są wszelkie środki artystyczne: pisaki, ołówek, farby, kredki, pastele, tusz czarny i kolorowy, itp. 
 • Praca w projekcie okładki powinna zawierać tytuł oraz autora książki. 
 • Uczestnik zgłasza jedną pracę wykonaną samodzielnie, która ma zawierać dane uczestnika - ilustratora: imię, nazwisko, klasa.
Kryteria oceny pracy:
 • Samodzielność wykonania i wkład pracy autora
 • Nawiązanie do treści książki 
 • Estetyka wykonania prac 
 • Oryginalność pomysłu
Udział w konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem, iż dostarczone prace są oryginałami autora  a ich treść nie narusza dóbr osobistych oraz dóbr prawnie chronionych.
   
Termin i dostarczanie prac:
 • Konkurs rozpoczyna się od momentu ogłoszenia i będzie aktualny do czasu, kiedy będzie można dostarczyć swoją pracę - okładkę książki, bezpośrednio do czynnej już biblioteki szkolnej.
 • Termin podsumowania konkursu - zostanie uczestnikom podany w szkole. 
 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy przesyłać na e-dzienniku bezpośrednio do bibliotekarki – Marii Ochman.
Komisja oceniająca: oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora.
Nagrody: Zostaną przyznane nagrody indywidualne dla laureatów konkursu (3 wyróżnienia) w kategoriach wiekowych: klasy2 SP, klasy 3 SP, klasy 5 SP
Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność Organizatora!


                                      Organizator- biblioteka szkolna
                                  (Maria Ochman, Beata Majcherczyk)