poniedziałek, 29 października 2018

100 - lecie niepodległości

T. Różewicz
oblicze ojczyzny

ojczyzna to kraj dzieciństwa
miejsce urodzenia
to jest ta mała najbliższa
ojczyzna

miasto miasteczko wieś
ulica dom podwórko

pierwsza miłość
las na horyzoncie
groby[...]

( Antologia poezji polskiej XX wieku. Wrocław 2000)