O nas

Biblioteka nasza - tak jak i szkoła - powstała w 1989 roku. Początkowo zajmowała niewielki pokój. Z czasem została przeniesiona do przestronnego, specjalnie dla niej przeznaczonego pomieszczenia. W 2011 roku została odnowiona i wyposażona w nowe meble i regały. Obecnie składa się z czytelni, wypożyczalni i pracowni komputerowej.  Czytelnia obliczona jest na 30 miejsc. Tutaj czytelnicy mogą skorzystać z księgozbioru podręcznego i czasopism.
Z chwilą zakupu pierwszego komputera rozpoczęto proces tworzenia Multimedialnego Centrum Informacji. W 2007 roku w ramach projektu współfinansowanego przez UE "Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych" (ICIM) otrzymaliśmy 4 kolejne komputery z oprogramowaniem. Obecnie posiadamy 7 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, skaner i drukarkę. Oprócz tego dysponujemy kserografem. Od 2003 r. posiadamy program MOL NET+. Obecnie biblioteka jest w pełni skomputeryzowana, obsługa czytelników odbywa się drogą elektroniczną, uruchomiony został również katalog dostępny przez Internet.
Gromadzimy książki, czasopisma i zbiory specjalne (płyty DVD, programy komputerowe, kasety magnetofonowe i wideo). Szczególny nacisk kładziemy na kompletowanie materiałów stanowiących bazę informacyjną wspomagającą nauczycieli w ich pracy dydaktycznej i wychowawczej. Są to zbiory aktów prawnych, dokumentacja szkoły (statut, plany pracy, regulaminy, zestawienia podręczników i programów szkolnych), a także teczki tematyczne dotyczące konkursów, olimpiad, egzaminu gimnazjalnego, matury itp.
Podstawowym celem naszej działalności jest stworzenie z biblioteki pracowni interdyscyplinarnej, w której wszyscy czytelnicy - zarówno nauczyciele, jak i uczniowie oraz ich rodzice - będą mogli zaspokoić nie tylko swoje potrzeby czytelnicze, ale także potrzeby tworzącego się społeczeństwa informacyjnego.
Pracownicy biblioteki:

mgr Maria Ochman
mgr Żaneta Kubanek