wtorek, 17 grudnia 2013

Strefa rodzica


Strefa rodzica to miejsce, w którym będziemy umieszczać cykliczne informacje adresowane do rodziców naszych uczniów. Będą one dotyczyć książek z szeroko rozumianej problematyki wychowawczej.

Rozpoczniemy od prezentacji cyklu "One są wśród nas" przeznaczonego dla wychowawców, nauczycieli, ale także rodziców. Jak informują autorzy: "Każda publikacja zawiera szczegółowe informacje na temat postępowania z dzieckiem przewlekle chorym w szkole i przedszkolu (...), a także wskazuje kierunki i sposoby rozwiązywania ewentualnych problemów (...). Choroby przewlekłe, które zostały opisane w kolejnych książeczkach, nie muszą i nie powinny wykluczać z normalnego życia. Przy odpowiedniej pomocy ze strony nauczycieli i opiekunów, dzieci i młodzież mogą się cieszyć swoim dzieciństwem i okresem dorastania razem z rówieśnikami".


W tej serii ukazały się:
  • Dziecko z zaburzeniami tikowymi
  • Dziecko z depresją
  • Dziecko z zaburzeniami psychotycznymi
  • Dziecko z ADHD
  • Dziecko z autyzmem i Zespołem Aspergera
  • Dziecko z zaburzeniami odżywiania
  • Dziecko z zaburzeniami lękowymi
Na koniec chcemy zachęcić wszystkich rodziców do korzystania z naszej biblioteki.  Oprócz normalnych godzin pracy, w których można nas zawsze odwiedzić, zapraszamy także w czasie dyżurów, które pełnimy podczas wszystkich zebrań i konsultacji. Regulamin naszej biblioteki mówi:
  • I / pkt.2   "Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów na zasadach określonych w regulaminach: czytelni, wypożyczalni i Multimedialnego Centrum Informacji (MCI)"
  •  II / pkt.2  "Rodzice mogą korzystać z księgozbioru czytelni na miejscu"
  •  III / pkt.6  "Rodzice mogą wypożyczać książki na kartę czytelniczą własnego dziecka"