poniedziałek, 15 listopada 2021

#by_czytaćsięchciało

<a href="https://pl.freepik.com/wektory/zamek">
Zapraszamy !
do kolejnej edycji konkursu
"By czytać się chciało, zrób ilustrację wspaniałą!" 
W tym roku jest to konkurs: na najciekawszą baśń lub legendę, którą przeczytałem i polecam. 
Chcesz wziąć udział w konkursie: zaprojektuj i wykonaj  autorską, własnego pomysłu  ilustrację przeczytanej baśni lub legendy, tak by innych zachęcić do poznania jej. 
Konkurs adresowany jest do uczniów klas 2 i 3 SP
 
Celem konkursu jest: 
- rozwijanie zainteresowań czytelniczych 
- propagowanie czytelnictwa.
· rozwijanie umiejętności plastycznych.

Forma i technika wykonania prac:  
- praca powinna być wykonana na papierze o formacie A4. 
- technika wykonania prac jest dowolna (oprócz grafiki komputerowej). 
- do wykonania pracy dozwolone są wszelkie środki artystyczne: pisaki, ołówek, farby, kredki, pastele, tusz czarny i kolorowy, plastelina itp. i techniki mieszane. 
- praca ucznia na ilustracji , w prawym dolnym rogu ma zawierać tytuł baśni lub legendy. 
- uczestnik zgłasza jedną pracę wykonaną samodzielnie, która ma zawierać na odwrocie dane uczestnika - imię, nazwisko, klasa.

Kryteria oceny pracy:
- samodzielność wykonania i wkład pracy autora
- nawiązanie do treści książki
- estetyka wykonania prac
- oryginalność pomysłu

Udział w konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem, iż dostarczona praca są oryginałami autora a ich treść nie narusza dóbr osobistych, dóbr prawnie chronionych.

Termin i dostarczanie prac:
- prace przynosimy do biblioteki szkolnej podpisane do 19 listopada 2021 roku - piątku
- termin podsumowania konkursu - zostanie uczestnikom podany w szkole.

Komisja oceniająca: oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora.

Nagrody: Zostaną przyznane nagrody indywidualne dla laureatów konkursu (wyróżnienia) w kategoriach wiekowych;  klasy 2, 3 SP 
Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność Organizatora!   

 Organizator- biblioteka szkolna – Maria Ochman