sobota, 19 września 2020

#konkursdlaciebie-prace

Zuzia Hupka 3B
Przypominamy
 że
cykl konkursów
" By czytać się chciało... "
 .......nadal trwa......


Obok przedstawiamy prace, które już do nas napłynęły i czekamy na dalsze- nie mniej ciekawe...
😀👀😀

Prace  można oddawać bezpośrednio do biblioteki lub nadal przesyłać na adres mailowy  p. Marii Ochman do 23 października 2020. Rozstrzygnięcia konkursów nastapi- 28 października 2020. 
ZAPRASZAMY
do
udziału w wybranym konkursie !!!