piątek, 15 marca 2019

Konkurs plastyczny.


Szkolny konkurs plastyczny 
na ilustrację 
do ulubionej książki.

Zapraszamy uczniów klas 1, 2 i 4 SP

 Regulamin Szkolnego konkursu na ilustrację do ulubionej książki

1. Organizatorzy:
    Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 4 w ZSO 4
2. Cele:
     -  rozwijanie wyobraźni plastycznej inspirowanej przeczytanymi książkami,
     - zachęcanie do wyrażania swoich zainteresowań i przeżyć związanych z literaturą w  formie       plastycznej,
     - zainteresowanie młodego czytelnika książką,
     - poznawanie oryginalnych technik plastycznych,
     - popularyzacja twórczości plastycznej dzieci. 
3. Ogólne informacje o konkursie:
     -  konkurs adresowany jest do uczniów klas 1, 2 i 4 SP
   - przedmiotem konkursu jest wykonanie oryginalnej ilustracji do dowolnej, ulubionej książki  wybranego autora.
4. Wykonanie  i ocena prac:
Powołana komisja będzie brała pod uwagę:
  - format pracy A 4, powiązanie z tematem; czy praca wykonana jest samodzielnie,
  - atrakcyjność, użycie ciekawej techniki wykonania: prace można malować farbami, pastelami, kredkami woskowymi, można łączyć techniki np. z wydzieranką lub wyklejanką;
Na odwrocie każdej pracy należy umieścić metryczkę zawierającą:
     - imię, nazwisko i klasę autora pracy,            
     - tytuł książki, której praca dotyczy.
                                                                                                                             
5. Termin składania prac:
    Prace należy składać w bibliotece do dnia: 1 kwietnia 2019  (poniedziałek)                                      
6. Nagrody:
    Komisja  dokona oceny prac przyznając nagrody i dyplomy za I, II, III miejsce oraz wyróżnienie za udział w konkursie dla każdego poziomu klas oddzielnie. 
                             

Organizator: Maria Ochman  - Biblioteka ZSO 4