czwartek, 6 kwietnia 2017

Konkurs czytelniczy.Gimnazjum nr 7 przy ZSO 4 w Gliwicach
serdecznie zaprasza do udziału
w
V Międzyszkolnym Konkursie Czytelniczym dla Gimnazjalistów
o przechodnią statuetkę „SOWY”

Czy odważysz się pokonać odmęty labiryntu?
James Dashner : "Więzień labiryntu" , "Próby ognia"

Cele konkursu:
  1. Promowanie czytelnictwa wśród uczniów gimnazjum;
  2. Popularyzacja czytelnictwa w ramach Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2.
Regulamin:
      1.  Uczestnicy: zapraszamy uczniów - Streferów klas gimnazjalnych; szkoła może wystawić maksymalnie 2 dwuosobowe zespoły; 
      2.  Literatura: obowiązuje znajomość treści 2 tomów: „Więzień labiryntu”, „Próby ognia” Jamesa Dashnera
      3.  Forma:    I część - pisemny test ze znajomości podanej literatury. Zdobyta indywidualnie liczba    punktów z testu zostaje doliczona do II części zespołowej   II część - zadania rozwiązywane w zespołach 
      4.  Terminy:   
           *  Zgłoszenia do 17 maja 2017; Biblioteka szkolna – Maria Ochman, na adres: mariaoch7@gmail.com W zgłoszeniu prosimy podać nazwę i adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna, nr telefonu kontaktowego, imiona i nazwiska uczniów; 
           *  Konkurs – Pokonanie Labiryntu, odbędzie się 31.05.2017 o godz.12.00
      5.  Miejsce: biblioteka szkolna; 
      6.  Komisja oceniająca: nad przebiegiem wydarzeń czuwać będzie Komisja powołana przez Organizatora
      7.  Nagrody:
           * nagrodzone zostaną 3 pierwsze miejsca;
           * dodatkowo, szkoła której przedstawiciele zdobędą pierwsze miejsce otrzyma przechodnią statuetkę „Sowę” ;
           * wszyscy Streferzy otrzymają dyplomy;
      8.  Organizatorki: Beata Majcherczyk, Maria Ochman