niedziela, 8 listopada 2015

"Żywa biblioteka"


Przekazujemy naszym czytelnikom  informację nadesłaną z MBP zachęcając równocześnie do skorzystania z tego ciekawego projektu!

BIBLIOFORUM , ul. Lipowa 1
Żywa Biblioteka Gliwice – Nie oceniaj książki po okładce  
                                                 16 listopada 2015 r., godz. 16.00 – 20.00

W Międzynarodowym Dniu Tolerancji po raz pierwszy w Gliwicach zagości Żywa Biblioteka. Human Library to międzynarodowy ruch na rzecz praw człowieka i różnorodnego społeczeństwa, wykorzystujący metodę spotkania i dialogu. Jest projektem o szerokim zasięgu, realizowanym w różnych krajach i przestrzeniach od 1993 roku.
Żywa Biblioteka to wyjątkowe wydarzenie, organizowane w oparciu o wartości, takie jak otwartość, różnorodność i prawa człowieka, a jego celem jest redukcja uprzedzeń i budowanie akceptacji dla inności. Książki wypożyczamy, żeby zdobyć nową wiedzę, poszerzyć swoje horyzonty. Także tutaj, w Żywej Bibliotece. Różnica jest jedna – książkami są ludzie, a treścią – ich codzienność. Każdy zainteresowany może te historie „przeczytać”, a następnie o nich podyskutować oraz zweryfikować swoje wyobrażenia i postawy. Żywa Biblioteka to projekt, w ramach którego udostępnia się „żywy” księgozbiór - osoby ze środowisk i grup obarczonych stereotypami i na co dzień narażonych na dyskryminację ze względu na następujące cechy: pochodzenie narodowe i etniczne, kolor skóry, orientację seksualną, tożsamość płciową, religię/wyznanie, niepełnosprawność, trudną przeszłość (uzależnienia, pobyt w więzieniu, bezdomność), wygląd zewnętrzny, światopogląd itp.
Wydarzenie jest zorganizowane w konwencji biblioteki –są „książki” (czyli przedstawiciele grup dyskryminowanych), są czytelnicy (czyli goście – osoby, które bibliotekę odwiedzają), są także bibliotekarze, którzy czuwają nad przebiegiem wydarzenia i „wypożyczają” książki. Kontakt czytelnika z Żywą Książką polega na nieformalnej, osobistej rozmowie, która trwa do 30 minut. Spotkanie odbywa się w intymnej, przyjaznej atmosferze.

PRZYJDŹ, POROZMAWIAJ, POZNAJ
Więcej informacji: facebook.com/zywabibliotekagliwice
Wstęp wolny