środa, 11 marca 2015

Konkurs plastyczny

Zapraszamy do 
KONKURSU PLASTYCZNEGO
                 na wykonanie                 
 • Ilustracji do wybranych wydarzeń z książki „Zwiadowcy” Johna Flanagana   
 • Komiksu do wydarzeń z książki „Zwiadowcy” Johna Flanagana


WARUNKI UCZESTNICTWA:
 • Konkurs skierowany jest do uczniów Gimnazjum Nr 7 i czytelników Filii Nr 20 Miejskiej Biblioteki Publicznej w wieku 12-16 lat.
 • Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przeczytanie przynajmniej 1 części „Zwiadowców” J. Flanagana. 
 • Uczestnicy przygotowują autorskie (tj. samodzielne, według własnego projektu) prace plastyczne techniką dowolną w formacie A3. Wykonanie komiksu - forma i technika dowolna. 
 • Uczestnicy konkursu mogą dostarczyć dowolną liczbę wykonanych prac. 
 • Pracę należy podpisać. 
 • Zwycięzcy konkursu zobowiązują się nie zgłaszać żadnych roszczeń względem organizatora konkursu z tytułu wykorzystania dostarczonej pracy konkursowej. 
 •  Dostarczone prace nie podlegają zwrotowi.
TERMIN przyjmowania prac:

Prace prosimy dostarczać do biblioteki szkolnej Gimnazjum Nr 7, w terminie do dnia 17 kwietnia 2015 roku od godz. 7.30 do godz. 15.30.

NAGRODY:
 • Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora.
 • Komisja konkursowa przyzna 3 nagrody.
 • Ogłoszenie wyników nastąpi 20 kwietnia 2015 o godz.11.30 w bibliotece szkolnej.
 • Wręczenie nagród w bibliotece szkolnej 24 kwietnia 2015 r. (piątek) godz. 14.00.
 • Prace zostaną wystawione w filii Biblioteki Miejskiej Nr 20.

ORGANIZATOR:
Biblioteka szkolna GM Nr 7, Filia MBP Nr 20

Informacje - biblioteka szkolna: Beata Majcherczyk, Maria Ochman