poniedziałek, 23 lutego 2015

Nowości

Jeśli interesują Was odpowiedzi na pytania: jak dawać sobie radę z niepowodzeniem, jak rozwijać wewnętrzną siłę, jak działa mózg i tym podobne, to proponujemy nowości z zakresu psychologii uczenia się i pamięci oraz sztuki motywacji a także skutecznego działania. Sądzimy, że niżej wymienione książki powinny zainteresować wszystkich czytelników.
 • Górska T., Grabowska, A., Zagrodzka, J., Mózg a zachowanie. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN , 2005
 • Żylińska M., Neurodydaktyka : nauczanie i uczenie sie przyjazne mózgowi .Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013
 • Buzan T., Pamięć na zawołanie : metody i techniki pamięciowe. Łódź , Wydawnictwo "Ravi", 2005
 • Murphy J., Potęga podświadomości. Warszawa, Świat Książki - Weltbild Polska , 2012
 • Mc Ginnis A., Sztuka motywacji; czyli Jak wydobyć z ludzi, to co w nich najlepsze. Warszawa , "Vocatio" , 2005
 • Covey S., 7 nawyków skutecznego działania. Poznań, Dom Wydawniczy Rebis, 2014
 • Dryden G., Rewolucja w uczeniu. Poznań , Zysk i S-ka., cop. 2003
Coś ciekawego znajdą dla siebie również pedagodzy. Umieszczone poniżej tytuły przydadzą się im w pracy dydaktycznej, a także wychowawczej.
 • Burtenshaw K. i in., Kreatywna reklama. Warszawa , Wydawnictwo Naukowe PWN , cop. 2007
 • Doliński D., Psychologiczne mechanizmy reklamy. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008
 • Wójcik, K., Public relations : wiarygodny dialog z otoczeniem. Warszawa , Wolters Kluwer Polska , 2013
 • Bussey C., Public relations: Jak zdobyć rozgłos bez dużych pieniędzy. Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013
 • Hłobił A., Działalność szkoły we wspomaganiu rozwoju ucznia zdolnego. Kraków, Impuls, 2012
 • Bojarska L., Belfer na huśtawce : o autorytecie nauczyciela. Warszawa , Wolters Kluwer Polska , 2012 
 • Petty G., Nowoczesne nauczanie : praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców. Sopot , Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010
 • Koszmider M., Szkolne standardy jakości procesu kształcenia. Kraków, Oficyna Wydawnicza "Impuls" , 2008
 • Dix P., Jak modelować zachowania uczniów i zarządzać klasą. Warszawa., Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013
 • Szorc K., Inteligencja emocjonalna nauczycieli gimnazjów. Kraków Oficyna Wydawnicza Impuls, 2013
Wszystkie te pozycje zostały przekazane naszej bibliotece przez GOM (Gliwicki Ośrodek Metodyczny) w ramach realizacji projektu „Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w Gliwicach”. Dziękujemy!