wtorek, 7 października 2014

Konkurs

Zapraszamy wszystkich do udziału w konkursie
"ZAKLĘTE W DYNI"

Regulamin konkursu
  1. Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski Gimnazjum nr 7.
  2. Uczestnicy konkursu: uczniowie Gimnazjum nr 7.
  3. Przedmiot konkursu: wykonanie pracy plastycznej z dyni.
  4. Każdy uczestnik ma prawo dostarczyć tylko jedna pracę zaopatrzoną w metryczkę zawierającą następujące dane: imię, nazwisko, klasa.
  5. Każdy z uczestników zobowiązany jest do dostarczenia swojej pracy do biblioteki do dnia 30 października 2014 r.
  6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w piątek, 31 października 2014 r. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona w bibliotece.
  7. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone słodkościami oraz zaprezentowane na wystawie w bibliotece.