piątek, 28 lutego 2014

Spotkanie bibliotekarzy

W czwartek 20 lutego w naszej bibliotece odbyło się spotkanie zorganizowane przez panią Ewę Fugowską metodyka d/s bibliotek. W czasie zebrania omówiono między innymi zadania biblioteki szkolnej w kontekście "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2014-2020". Ponadto bibliotekarze szkół gliwickich biorący udział w tym spotkaniu wymienili się własnymi doświadczeniami oraz przedyskutowali bieżące problemy, z jakimi spotykamy się w naszej pracy zawodowej.