sobota, 2 maja 2020

2 majowy dzień świąteczny


2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. To młode święto zostało ustanowione w 2004 roku, aby propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych. 
Biało-czerwona flaga Polski powiewająca na maszcie.
https://www.gov.pl/web/mswia/dzien-flagi-rzeczypospolitej-polskiej-skorzystaj-z-miniprzewodnika-bialo-czerwona
O fladze i godle Rzeczypospolitej tym razem, bardzo oficjalnie. Poniżej przytaczamy wybrane zapisy ustawy odnoszące się do naszych symboli narodowych.
USTAWA
z dnia 31stycznia 1980r.
o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych
Art.1.
    1. Orzeł biały, biało-czerwone barwy i „Mazurek Dąbrowskiego” są symbolami Rzeczypospolitej Polskiej.
    2. Otaczanie tych symboli czcią i szacunkiem jest prawem i obowiązkiem każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej oraz wszystkich organów państwowych, instytucji i organizacji.[...]
                                                                            Art.2.
    1. Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego ze złotą koroną na głowie zwróconej wprawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami złotymi, umieszczony w czerwonym polu tarczy.[...]
Art.4.
    1. Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony, ułożone w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości, z których górny jest koloru białego, a dolny koloru czerwonego.
    2. Przy umieszczaniu barw Rzeczypospolitej Polskiej w układzie pionowym kolor biały umieszcza się po lewej stronie płaszczyzny oglądanej z przodu.[...]
Art.6.
    1. Flagą państwową Rzeczypospolitej Polskiej jest prostokątny płat tkaniny o barwach Rzeczypospolitej Polskiej, umieszczony na maszcie.
    2. Flagą państwową Rzeczypospolitej Polskiej jest także flaga określona w ust.1, z umieszczonym pośrodku białego pasa godłem Rzeczypospolitej Polskiej.[...]


 Dodatkowo!!!

MSWiA przygotowało specjalny mini przewodnik „Biało-Czerwona”, który zawiera zasady prezentowania flagi zgodnie z tradycją i honorem. Warto poznać te zasady!!!