środa, 2 marca 2016

"Czytanie jest sztuką" - konkurs

Grafika wektorowa książki na stoiskuZapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w:
IV Międzyszkolnym Konkursie „Czytanie jest sztuką” organizowanym przez Bibliotekę GCE, który odbędzie się 17 marca 2016 r. od godz. 12.30, w auli GCE, przy ulicy Okrzei 20 w Gliwicach.
Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do swoich polonistek lub w bibliotece szkolnej do dnia 09 marca. 

Regulamin IV Międzyszkolnego Konkursu „Czytanie jest sztuką”
1. Organizatorem konkursu jest Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach.
2. Odpowiedzialnym z ramienia Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego za przeprowadzenie konkursu jest nauczyciel bibliotekarz: Barbara Spólnicka-Szczepaniak.
3. Patronat nad konkursem objął Gliwicki Ośrodek Metodyczny.
4. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z Gliwic i okolic.
5. Repertuar konkursu jest dowolny (wykluczając wiersz oraz utwór rymowany), zaleca się przygotowanie do czytania fragmentu książki z literatury pięknej (polskiej lub obcej). Prezentowany tekst prozy musi zawierać obowiązkowo dialog!
6. Czas trwania repertuaru (czytania tekstu) max. 3 min.
7. Cele konkursu
  • Doskonalenie umiejętności pięknego czytania
  • Kształtowanie kultury czytelniczej
  • Rozwijanie twórczych talentów
8. Konkurs rozgrywany będzie w dwóch etapach:
I – ETAP SZKOLNY - przeprowadzenie konkursu na terenie szkół oraz zgłoszenie uczestników do etapu międzyszkolnego w terminie do 15.03.2016 r. do godz.15.00:
-  max 3 finalistów etapu I z gimnazjum
-  max 3 finalistów etapu I ze szkoły ponadgimnazjalnej
Etap I jest nieobowiązkowy i opiekun konkursu z danej szkoły nie musi przeprowadzać I etapu, a uczniów do II etapu może wybrać sam lub przy udziale innych nauczycieli.
II – ETAP MIĘDZYSZKOLNY - przesłuchanie finalistów etapu I (szkolnego) w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym w dniu 17.03.2014r. od godz.12.30 (wg harmonogramu i ilości zgłoszeń).
10. Wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się 17.03.2016r. po zakończeniu przesłuchań uczniów.
11. Ocenie będą podlegały następujące elementy: dobór repertuaru, kultura słowa, dykcja, tempo czytania, pauzowanie, modulacja głosu i jego natężenie, radzenie sobie z tremą.
Punktacja:
1 - 5 pkt. - dobór repertuaru
1 - 5 pkt - interpretacja tekstu
1 - 5 pkt - zachowanie limitu czasu (do 3 minut)
1 - 5 pkt - ogólny wyraz artystyczny
12. Zgłoszenia na załączonych formularzach prosimy dostarczyć:
  •  drogą elektroniczną na adres: basiaszczepaniak@poczta.onet.pl lub biblioteka@gce.gliwice.pl
  •  osobiście do Biblioteki Szkolnej GCE ul. Okrzei 20- pawilon (tam gdzie mieści się GOM) parter pokój nr 12 lub portiernia budynku głównego GCE
  •  telefonicznie bezpośrednio do organizatorki konkursu Barbary Spólnickiej-Szczepaniak nr 517044752 w nieprzekraczalnym terminie do 15.03.2016 r!
12. Dane osobowe uczestników konkursu są chronione zgodnie z ustawą z 9 października 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.z 2002r. nr 103, poz. 926 z późn. zm.).
13. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się z warunkami regulaminu i ich zaakceptowaniem. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie konkursu oraz prawo do unieważnienia konkursu w przypadku złamania regulaminu oraz do odwołania w następującym przypadku: jeżeli zgłosi się mniej niż 12 uczestników.